Materiały do pobrania:

Regulamin Klubu: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-KS-Starówka.pdf

Deklaracja członkowska dla zawodniczki pełnoletniej (powyżej 18 lat): http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Deklaracja-członkowska-dla-nieletnich.pdf

Deklaracja członkowska dla zawodniczki niepełnoletniej (poniżej 18 lat) oraz jej rodzica/opiekuna prawnego: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Deklaracja-dla-zawodniczki-niepełnoletniej.pdf

Deklaracja gry amatora, sezon 2021/2022: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Deklaracja-gry-amatora-20212022.doc

Przepisy Gry w piłkę nożną obowiązujące od 01.07.2021. Link do pobrania: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Przepisy-gry-20212022.pdf

Regulacje Medyczne UEFA w wersji oryginalnej, jak również tłumaczenie na język polski:
– Wersja w j. polskim – http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/3.-POL-UEFA-Medical-Regulations-2020.pdf
– Wersja w j. angielskim – http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/3.-ENG-UEFA-Medical-Regulations-2020.pdf

Oświadczenia o stanie zdrowia (COVID19): http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Oświadczenie-Opiekuna-KS-Starówka.pdf