Materiały do pobrania:

Regulamin Klubu: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-KS-Starówka.pdf

Deklaracja członkowska dla zawodniczki pełnoletniej (powyżej 18 lat): http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Deklaracja-dla-zawodniczki-pełnoletniej.pdf

Deklaracja członkowska dla zawodniczki niepełnoletniej (poniżej 18 lat) oraz jej rodzica/opiekuna prawnego: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Deklaracja-dla-zawodniczki-niepełnoletniej.pdf

Deklaracja Gry Amatora, sezon 2020/2021 – do pobrania: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/deklaracja-gry-amatora_mzpn.doc

Regulacje Medyczne UEFA w wersji oryginalnej, jak również tłumaczenie na język polski:
– Wersja w j. polskim – http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/3.-POL-UEFA-Medical-Regulations-2020.pdf
– Wersja w j. angielskim – http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/3.-ENG-UEFA-Medical-Regulations-2020.pdf