Zarząd Klubu:

Prezes – Marek Fiut
V-ce Prezes – Antoni Gajewski
Sekretarz – Klaudia Kalisz
Skarbnik – Patrycja Budzyn
Członek – Anna Gawęcka

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Zielińska
Sekretarz – Maria Filipowicz
Członek – Anna Jurecka