Zarząd Klubu:

Prezes – Marek Fiut
V-ce Prezes – Tomasz Szczepański
Sekretarz – Kamila Filip

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Magdalena Klimek
Sekretarz – Agata Nawalaniec
Członek – Antoni Gajewski