Konto

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, numer konta: 28 8811 0006 0000 0049 5290 0001