Zaświadczenie z badań lekarskich dla sportowców musi być (zgodnie z przepisami) wystawione przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie.

 Do badań z zakresu medycyny sportowej dziecko winno przynieś na wizytę lekarską następujące dokumenty z badań:
1. konsultację laryngologiczną – ważne 2 lata,
2. konsultację okulistyczną – ważne 2 lata,
3. morfologia, mocz ogólny, glukoza – ważne 6 miesięcy. 

 Do badania  zawodnik poniżej 16 roku życia zgłasza się z rodzicem (opiekunem prawnym). 

Wzory stosownych dokumentów do pobrania w załącznikach:

– konsultacje medyczne: WF Dokumentacja medyczna konsultacje 1 2010(1)

– formularz badania sporządzany przez zawodnika: WF Formularz Badania Podmiotowego zal 1 2010