Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam do pobrania  wzór oświadczenia dot. stanu zdrowia zawodnika, które po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu przez zawodnika, a w przypadku zawodniczek niepełnoletnich – przez rodziców (opiekunów prawnych) należy dostarczyć trenerowi przed zajęciami treningowymi.

Oświadczenie takie powinno być sporządzane co najmniej raz na tydzień.

Ponadto informuję, że dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, przed treningami będzie mierzona temperatura u zawodnika.

Prezes Klubu
Marek Fiut

Do pobrania:

1. Oświadczenie ZAWODNIKA: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Oświadczenie-zawodnika-dot.-COVID-19.docx 2

2. Oświadczenie OPIEKUNA ZAWODNIKA: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Oświadczenie-opiekuna-dot.-COVID-19.docx