Informacja Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  na sezon 2021/2022 dot. rozgrywek młodzieżowych dziewcząt:

W związku ze zbliżającym się startem rozgrywek kobiecych w sezonie 2021/2022 informujemy, iż Regulaminy Rozgrywek Młodzieżowych zostaną zatwierdzone przez Zarządu PZPN z odpowiednim wyprzedzeniem przed startem rozgrywek.

Z uwagi na tę okoliczność, jak również wiele zapytań płynących ze środowiska, w szczególności w zakresie roczników uprawnionych do udziału w poszczególnych rozgrywkach, przypominamy główne zasady, które będą obowiązywać w poszczególnych rozgrywkach, które prowadzone są również na szczeblu Wojewódzkich ZPN:

MP U-13:

Rozgrywki eliminacyjne prowadzą i terminy zgłoszeń ustalają we własnym zakresie WZPN, natomiast drużyny w tych kategoriach wiekowych do rozgrywek centralnych należy wyłonić w rundzie jesiennej, sugerujemy do dnia 30 listopada br.

 1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2009-2011.
 2. Limit meczów dla zawodniczek z roczników 2009-2011 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań.

CLJ U-15:

 • runda jesienna sezonu 2021/2022 – 16 Wojewódzkich Lig Juniorek U-15 prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej  regulaminów opracowanych przez te ZPN i niniejszego regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN.
 • do CLJ U-15 awansują dwie drużyny z każdego województwa, które zajmą I i II miejsce w klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich. W rozgrywkach CLJ U-15 może występować tylko jedna drużyna danego klubu.
 1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2007-2009.
 2. Limit meczów dla zawodniczek z roczników 2007-2009 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.

CLJ U-17:

 1. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu rozgrywek obowiązane są do przesłania do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informacji o zwycięzcy. Należy również przesłać do DPP PZPN wykaz żółtych i czerwonych kartek.
 2. W rozgrywkach szczebla centralnego CLJ U-17 może występować tylko jedna drużyna danego klubu. W przypadku, gdy w rozgrywkach wojewódzkich 1. miejsce zajmie klub, którego drużyna występuje na szczeblu centralnym, zespół taki nie może awansować do baraży o awans do rozgrywek CLJ U-17 w sezonie 2022/2023. Prawo gry w barażach uzyskuje kolejna drużyna w tabeli danej ligi wojewódzkiej.
 3. Drużyny z miejsc 9-10 końcowej tabeli rozgrywek centralnych sezonu 2021/22 z obydwu grup spadają z rozgrywek do Lig Wojewódzkich. Cztery wolne miejsca na następny sezon zostaną uzupełnione zwycięzcami meczów barażowych rozegranych w dwóch etapach z eliminacji w WZPN – Ligi Wojewódzkie U17. System baraży zostanie ustalony przez DPP PZPN.
 4. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2005-2007. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry i udziału w rozgrywkach zawodniczek starszych tj. urodzonych w 2004 r., przy czym w każdym meczu Centralnej Ligi Juniorek U-17, w danej drużynie, będą mogły występować równocześnie na boisku tylko 3 takie zawodniczki.
 1. Limit meczów dla zawodniczek urodzonych w latach 2004-2007 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.

 Reprezentacje WZPN U-15:

 1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. W rozgrywkach udział biorą zawodniczki reprezentujące kluby sportowe z poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (zawodniczki ur. 2007-2008 r.). Zawodniczki muszą być potwierdzone w systemie Extranet przez macierzyste ZPN do gry w klubach z danego województwa.

 Kadra naborowo-selekcyjna WZPN U-14:

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą prowadzić szkolenie selekcyjne dla dziewcząt z roczników 2008 i młodszych.

 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN