W załączeniu prezentujemy otrzymane z Wydziału Gier LZPN dokumenty:

– REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI, GRUPA 4 w sezonie 2021/2022

Regulamin: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Regulamin-III-ligi-kobiet-2021-2022_prowadzacy_-rozgrywki_Lubelski-ZPN-1.pdf

 

– WYTYCZNE PRZY ORGANIZACJI ZAWODÓW NA TERENIE LZPN w okresie trwania epidemii COVID-19.

Wytyczne: http://starowka-dz.wsb-nlu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wytyczne-dotyczące-organizacji-rozgrywek-IV-ligi-i-niższych-klas-rozgrywkowych-na-sezon-21_22-1-1.pdf